Taal in et laitsjen

Schruauwen trog Ken Ho

Et steet fêst dot wi mear laitsje as wi uus bliid fiele. Wyl guon tinke dot wi folle ha motte om bliid te worren, is dut eigelik onjust. Uus gefoel honget er net fon oof wot wi op hannen ha, mar wot wi deroer tinke. Korts, uus weareldbyld bepaalt of wi faak laitsje of net.

Uus taal bepaalt of wi mear laitsje of net. Hofolle oare talen ik sels studearje, hofolle ik besef, dot et Aasters ien fon ‘e bliidste talen op ‘e weareld is. Aastschyljelôners genietsje faak folle fon et libben. Dut is merkweardig, en ik louw dot folle oare minsen der un foarbyld oan nimme kon.

Mei un gezond weareldbyld bjoe wi lokkig mei uus sels, in dut liedt to sukses yn et libben. As wi positif nei et libben sjo, ha wi der baat bi. Wi worre aktiver in lokkiger mei olle uutdagingen!

Wi laitsje mear as wi un positivere taal bruke. Lit uus uus jevve taal op Aastschyljelôn goed bewarje, sodot olle Aasters-praters mear laitsje in lokkiger worre.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s