De eilonnen Po Toi – uus besyk

Schruauwen trog Ken Ho

De eilonnen Po Toi leze yn suudaastlik deel fon Hongkong. Ut fescheine eilonnen besteane se, ol geane de measte minsken nei et hôdeilon op besyk. Dot hyt “Po Toi,”, wer et gehele groepke eilonnen har naam fondinne kriget.

De pod nei de eilonnen Po Toi witte net folle minsken. Se leze fier fon fêstlôn Hongkong oof, in kon mar mei boaten berikt worre, di elke dei mar twae wei- in weromfeat hat. In der wer sokke boaten foon worre kon, folt ien net to om te finen. Et is derom un útdaging om der te kommen.

Op 22 april 2017 ha ik presys un reis mei myn taalmentor makket nei de eilonnen Po Toi. Et wae un prachtige reis. Der sagen wi et bekonde “spookjeshuus”, in wi ha ik op ‘e steile stinen klommen om fidder nei boppe te kommen. Dot wae wol wot!

Hironder sjo jim foto’s di wi opnomd ha.

DSC_6605.JPG
Oofbeelding: Un school op ‘e eilonnen di net mear bruukt is

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s