Aasters leren is vooral werkwoorden stampen

Geschreven door Dyami Millarson 

Op 16 april ben ik begonnen met een uitdaging om het Aasters in 1 maand te leren. Ik had mezelf voorgenomen om mijn verjaardag op 19 mei als einddatum voor deze uitdaging te prikken. Dit leek me namelijk wel zo bijzonder. Ik zag het zwaar in om het Aasters in een maand te leren. Waar ik mij vooral zorgen over maakte is of ik uitval door ziekte zou lijden. Dit is inderdaad gebeurd, maar het heeft niet verhinderd dat ik genoeg met de taal bezig heb kunnen zijn afgelopen maand. Gelukkig heb ik vanaf 16 april tot nu (16 mei) wel genoeg aan het Aasters kunnen doen.

Ik had in het begin maar twee boekjes: een zelfstudieboekje geschreven door meneer Roggen en een leesboekje geschreven door meneer Roggen. Later heb ik nog een Aasters leesboekje erbij gekocht. Met deze drie boekjes wou ik me dus de taal eigen maken. Gezien het feit dat ik zo weinig materialen had, viel het niet mee om de taal te leren en ik heb ook de nodige problemen ondervonden. Echter, dit heb ik met mijn eigen analytische en onderzoekende denkwijze ondervangen.

Vanaf het begin was ik me al goed bewust wat mijn aanpak of leermetode moest zijn voor het Aasters: Ik zou mij vooral richten op de werkwoorden. Ik bleef deze hele maand ook vooral problemen ondervinden met werkwoorden. Het viel mij op dat het Aasters leren net zoals het Engels leren was. Namelijk wordt er bij het Engels leren van je verwacht dat je allerlei onregelmatige werkwoordsvormen uit het hoofd leert en allerlei werkwoordsvormen kent, gewoon stampwerk. Dit heb ik dus ook gedaan met het Aasters. Hoe moeilijk het was zei me ook dat dit een aparte taal is met een eigen werkwoordensysteem. Vooral heb ik gemerkt dat je de volgende Aasterse werkwoorden echt moet kennen (met al hun onregelmatige vormen): wêze/binne, sol(le)/sil(le), worre, kon(ne), wolle, doere, komme, gean, rinne, ha, hôde, motte, witte, dwaan, maitsje, seze, tinke, nomme, krie. Je kunt echt niet zonder deze werkwoorden in het Aasters en je komt niet ver als je alle vormen van deze werkwoorden niet kent.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s