Aasters als verjaardagscadeau

Geschreven door Dyami Millarson 

Dit jaar heb ik op 19 mei het mooiste verjaardagscadeau gekregen: het Aasters. Ik weet wel zeker dat nog nooit iemand de Aasterse taal als verjaardagscadeau gekregen heeft. Ik heb mezelf uitgedaagd om het Aasters in 1 maand te leren en ik heb tot het laatste moment hard gewerkt waardoor ik doodmoe was op mijn verjaardag.

Edoch heb ik met mijn harde werk het mooiste verjaardagscadeau in jaren gekregen. Ik kan de taal nu goed lezen en schrijven en ik heb met mijn harde werk al wat bijgedragen aan het behoud van de taal:

Door het zelf te leren heb ik er in ieder geval voor gezorgd dat er minder kans is dat de taal binnekort uitsterft. Namelijk zijn er niet genoeg jonge sprekers van het Aasters. Zoals met iedere bedreigde taal zijn de laatste sprekers voornamelijk ouderen.

Omdot ik so hêd werket ha, koeë ik dut jier et moaiste fejierdeiskado krie: et Aasters.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s