Aasterse lesmaterialen: wat heb ik gebruikt?

Geschreven door Dyami Millarson

Voor mijn uitdaging om het Aasters in 1 maand te leren heb ik maar 3 boekjes gebruikt. Ik had geen geluidsopnames of iets anders om me bij het leren te ondersteunen. Het was bepaald geen makkelijk opgave hiermee de taal te leren maar het analyseren van de inhoud heeft me toch erdoorheen geholpen. Ik heb enkel van deze 3 lesmaterialen gebruik gemaakt:

1. Om Aast door C. Roggen

20180529_005911

Ik vond dit vooral wat lastig vanwege alle oudtijdse woorden. Op zich wel interessant. Ik heb niet alles nauwkeurig doorgelezen. Ik heb het boek gewoon globaal gelezen terwijl ik op zoek was naar handige woorden.

2. Feteltsjys door C. Roggen

20180529_005801

Dit is het boek dat ik later erbij gekocht heb. Ik vond dit boek hartstikke leuk om te lezen. Het las ook makkelijk. Ik heb bijna alles helemaal nauwkeurig doorgelezen. Ik heb met name de teksten van dit boekje geanalyseerd om belangrijke woorden en uitdrukkingen op te speuren. Ik heb dus veel hieraan gehad.

3. Aasters – Oosterschellinger dialect door C. Roggen

20180529_005643

De woordenlijsten en grammatica waren wel handig. Ik vond het echter heel vervelend dat de vereiste woordenschat van de vertaaloefeningen vaak veronderstelde dat je al meer kennis van de woordenschat had en ik wou niet in de antwoorden aan het einde van het boek kijken omdat ik dat gewoon als valsspelen bezag. Ik moest dus de hele tijd latere lessen raadplegen om de woorden te vinden. Ik vond dit uitermate vervelend en gewoon tijdverspilling. Daarom heb ik verkozen me vooral maar te richten op de woordjes bestuderen en de grammatica goed door te nemen en regelmatig te herhalen. Ik heb niet alle oefeningen gedaan en ik achtte dat ook niet nodig voor mezelf.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s