Wat voor voordeel heb ik van het Aasters leren gehad?

Geschreven door Dyami Millarson

Verbazend was de invloed van het Aasters leren op andere talen. Ik had er niet bij stilgestaan dat ik weleens voordeel ondervinden kon van het Aasters bij andere talen. Door het Aasters leren, wat ikzelf ervoer als Engels leren, kreeg ik een frisse kijk op het Engels, Fries en Latijn. Ineens doorzag ik allerlei dingen beter. Het Aasters had duidelijk nieuwe deuren geopend en nieuwe wegen vrijgemaakt waar ik van tevoren niet mee gerekend had. Dit bevestigde voor mij de status van het Aasters als volwaardige taal die gekoesterd moet worden.

Bij het leren van het Aasters moest ik alles grondig herzien. Ik zag dat ik alles opnieuw moest leren en dat ik er niet zonder meer op kon bouwen dat het Aasters in bepaalde opzichten op het Nederlands of Fries leek. Het Aasters is het Aasters, het Fries het Fries en het Nederlands het Nederlands. Dat werd mij algauw duidelijk tijdens het leren. Toen ik dit door had, ging het leren gemakkelijker. Ik liet me niet beperken door vooroordelen. Hierdoor merkte ik dat niet alleen mijn kennis van het Aasters groeide, maar tegelijkertijd dat mijn kennis van het Latijn, Engels en Fries een vaart nam.

Wat mij vooral verbaasde is dat het Latijn ineens weer naarboven kwam. Ik heb deze taal al een tijd lang niet meer gebruikt en bestudeerd, maar plotseling merkte ik dat ik soms in het Latijn dacht en dat ik zinnen in het Latijn maakte. Ik had dit nog niet eerder op deze manier meegemaakt (dat het Latijn geactiveerd werd bij het leren van een taal). Het Latijn werd ineens zo levend als het Aasters in mijn hoofd. De positieve invloed van het Aasters was dus verstrekkend. Ik vond het verband tussen Latijn en Aasters wel interessant. Beide talen had ik geen geluidsopnames van, maar van beide talen wist ik wel hoe het uitgesproken moest worden. Eigenlijk viel me op dat het geen toeval was dat het Latijn ineens springlevend werd in mijn hoofd. Het Aasters had iets in me losgemaakt. De taal was in mijn hoofd omgetoverd van een dode taal tot een levende taal. Immers, niemand om mij heen sprak de taal, ik had alleen maar wat tekstjes en dus voor mij was het Aasters hetzelfde als een dode taal.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s