Waarom wou/wil ik het Aasters leren?

Geschreven door Dyami Millarson

Het Aasters leren is een levenslange ontdekkingsreis die nieuwe inzichten, oogpunten en ontdekingen oplevert. Het Aasters leren is een streven waarnaar men zijn hele leven inricht, zichzelf ganselijk open stellende voor de verrassende openbaringen die nog komen zullen als voortvloeisel uit het gegeven dat men een taal gedurende zijn hele leven aldoor en onbeperkt blijft leren. Het leren van een volledige taal is onbeperkt omdat het ontdekken van steeds nieuwe begrippen voor de mens onontbeerlijk is. Evenmin als de mens gedurende het leven stilstaat, zo staat de taal ook niet stil. Mens en taal groeien met elkaar op en worden almaar volwassener. Noch mens noch taal zijn na een eeuw in hun wereldbeschouwing en levenswijsheid volgroeid. De ontwikkeling houdt nimmer op.

Derhalve gaat u, als u het Aasters leert, samen met de taal een levenslange reis aan. De aanvaarding van deze ontdekkingsreis brengt vele overdenkingen en verrassingen met zich mee die u aanvankelijk niet voor mogelijk hield. Het Aasters, indien u van voornemen bent de uitdaging aan te gaan de taal te leren, zal uw horizon verruimen. Met dit oogmerk heb ik een aanvang gemaakt de taal te leren in de vorm van een uitdaging van een maand dat mijn levenslange onderneming in zou luiden. Tijdens mijn uitdaging van een maand kwam ik al vernieuwende inzichten op het spoor die voor mij aanwijzingen waren voor de erkenning van het Aasters als volledige en zelfstandige taal. Het Aasters is het Aasters, dunkt mij, het Fries is het Fries en het Nederlands het Nederlands.

Wensende dat mijn zoektocht tot navolg leidt, heb ik mijn uitdaging van een maand aan de wereld openbaar gemaakt. Ik ging deze uitdaging immers ook aan voor het behoud van de taal, en ik was mij goed ervan doordrongen dat de ontwikkeling, waaraan ik mijzelf blootstellen wou, niet alleen een kennisverruimende invloed op het bewustzijn zou hebben maar tevens de Aasterse taal nieuwe levenskracht en levensmoed verschaffen zou, wat van wezenlijk belang is omdat die levenskracht en levensmoed immers kenmerkend zijn voor een levende taal terwijl een dode of inslapende taal geen levensontwikkeling meer ondergaat.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s