Ik gebruik het Aasters om Schiermonnikoogs te leren

Geschreven door Dyami Millarson

Het Aasters ondersteunt mij bij het leren van het Schiermonnikoogs. Voorafgaand aan mijn verjaardag heb ik een uitdaging gedaan om het Aasters te leren en na mijn verjaardag ben ik begonnen met een uitdaging om het Schiermonnikoogs te leren waar ik nu nog mee bezig ben. Doordat ik mijn kennis van het Aasters inzet, zie ik hier en daar opmerkelijke overeenkomsten tussen Schiermonnikoogs en Aasters maar ook opmerkelijke verschillen.

Verschillen en overeenkomsten gezien hebbende, vind ik het eigenlijk wel het meest verrassend hoezeer het Schiermonnikoogs van het Aasters verschilt. Toen ik de onregelmatige werkwoordenlijst van het Schiermonnikoogs doornam om te speuren naar overeenkomsten met het Aasters, kwam ik maar weinig sterke overeenkomsten tegen. Het Schiermonnikoogs is het Schiermonnikoogs en het Aasters is het Aasters.

Wel zie ik aan de hand van overeenkomende begrippen dat achter de Aasterse taal en de Schiermonnikoogse taal een soortgelijke Friese waddencultuur schuilt. De meeste steun van het Aasters heb ik derhalve op cultureel vlak ondervonden bij het leren van het Schiermonnikoogs. Doch is het van groot belang om het Schiermonnikoogs en Aasters duidelijk te scheiden, omdat Schiermonnikoogs toch echt wel heel wat anders is dan het Aasters. De woorden en uitdrukkingen wijken behoorlijk van elkaar af.

Het schemert wel door de woorden heen dat zij in de grond Fries zijn, maar ze zijn wel heel eigen. Wat eigen is aan het Schiermonnikoogs is niet wat eigen is aan het Aasters. Het blijft me verbazen hierin hoe deze twee Friese talen die in het waddengebied gesproken worden zo van elkaar kunnen afwijken en zo eigen kunnen zijn. Dat is voor mij een aanwijzing dat ik met volledige en zelfstandige talen te maken heb. Immers je doet er een hele poos over om deze talen echt vloeiend te beheersen en dat is niet anders dan met het leren van het Duits, Luxemburgs of Engels.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s