Hoe hield/houd ik de moed erin bij het leren van het Aasters?

Geschreven door Dyami Millarson

Gedurende de maand dat ik mezelf het Aasters eigen gemaakt heb, was ik me er nadrukkelijk van bewust dat ik het Aasters niet voor mijzelf alleen leerde. Echter dacht ik mezelf dikwijls bij het leren van de taal in dat ik dit doe voor anderen, ik dien de mensen hiermee en ik wil hen helpen de taal van de ondergang te redden. Dit is ook wat ik in mijn tweede Aasterse brief op 28 mei gericht aan Richard van der Veen gezegd heb:

Ik ha et Aasters net for miself ollinne lead, mar bi et learen tôcht ik oltyd to miself dot ik dut do for oare, ik tsjinje de minsken hirmei in ik wol har helpe de taal te rêden. Ik tsjinje oare, dot is oprucht wot ik oltyd foarhôn ha.

Het belangrijkste hierin te bevatten is dat ik mij bij het leren niet op mijzelf richtte, maar juist op de ander. Men beweert terecht dat u het best leert wanneer u een taal leert met de bedoeling anderen te onderwijzen. Maar dat richten op de ander kan nog veel verder strekken dan het oogmerk van onderwijs: namelijk de liefdadigheid.

Ik heb het Aasters geleerd uit liefde voor de mens. Dat is wat men te vaak vergeet, de mensenliefde. Vandaar noem ik het Aasters ook “de taal fon et minsdom”. Mijn lievelingswoord in het Aasters is ook “minsdom”. De mensenliefde is wat u de meeste kracht geeft om u van alle struikelstenen te ontdoen en de mensenliefde is wat ons als mensheid in staat stelt om de Aasterse taal voor de ondergang te behoeden.

Met dit gevoel van liefde voor de mens ga ik nog altijd door met het leren van het Aasters. Mijn uitdaging van een maand was slechts het begin van mijn ganse onderneming met het Aasters. Het leren van het Aasters ervaar ik derhalve als een verbintenis die voortvloeit uit de liefde.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s