Wat gebeurt er als je het Aasters niet als taal ziet?

Geschreven door Dyami Millarson

Als je het Aasters of Schiermonnikoogs of Hindeloopers niet ziet als volledige talen, dan wordt het helemaal niks. Wil je de talen goed leren, dan moet je deze Friese talen en hun onafhankelijkheid wel heel serieus nemen. Dit heb ik zelf tijdens het leren van het Aasters maar al te goed ondervonden en dit ondervind ik nu ook bij het leren van het Schiermonnikoogs en Ken Ho, die mij op de hoogte houdt van zijn uitdaging van drie maanden om het Hindeloopers te leren, ondervindt hetzelfde bij het Hindeloopers.

Dit zegt voor ons genoeg. We moeten alles helemaal vanaf het begin leren zoals met het Engels of Duits en dat is voldoende aanwijzing dat wij hier te maken hebben met volledige en zelfstandige Friese talen.

Zelfs met alle kennis die wij in huis hebben van het Fries hebben wij veel moeite ondervonden bij het leren van het Aasters en de andere Friese talen. Het is bepaald niet makkelijk, je moet er veel tijd en aandacht aan besteden en je moet de talen wel serieus nemen als talen. Mocht je het maar minderwaardige dialectjes vinden, dan zal dit een psychologisch obstakel zijn om de talen eigen te maken. Neerbuigend kijken naar de Friese talen in Nederland is noch bevordelijk bij het leren van de talen noch is het bevordelijk voor het behoud van het maatschappelijk erfgoed.

Ik meen dat het bij de taalstudie en het taalbehoud van wezenlijk belang is om het Aasters, Schiermonnikoogs en Hindeloopers serieus te nemen als volwaardige talen. Immers, wij besteden hele dagen aan deze talen en wij ervaren dat er altijd nog zoveel te leren valt. Ik heb altijd het gevoel dat we nog niet genoeg tijd eraan besteed hebben. Het is werkelijk een opdracht voor het hele leven om deze talen te leren. Zelfs moedertaalsprekers van deze talen zullen nooit uitgeleerd zijn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s