Het andere Fries – veelheid aan Friese talen

Geschreven door Dyami Millarson

De basis van de woordenschat en grammatica in het Hindeloopers, Schiermonnikoogs en Aasters is Fries. Daarom zijn er ook overeenkomsten met het Standaardfries. Echter, alles wat maar anders kan zijn in het Hindeloopers, Schiermonnikoogs en Aasters is ook daadwerkelijk anders. Het is niet dezelfde Friese taal als Standaardfries. Het is wat anders. En dit komt door onafhankelijke taalontwikkeling.

Alle eigenaardigheden van het Hindeloopers, Schiermonnikoogs en Aasters zijn niet zomaar tot stand gekomen. Daar zijn eeuwen overheen gegaan. Een taal ontstaat niet uit het niets. Het Standaardfries is een Friese taal, maar Aasters, Schiermonnikoogs en Hindeloopers zijn ook Friese talen. Elke Friese taal leer je niet zomaar. En het leren van al deze Friese talen is echt een aanrader omdat het je een beter beeld geeft van wat de woordenschat en grammatica is die aan de basis van het Fries staat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s