Wat is het Aasters?

Geschreven door Dyami Millarson

Daar niet veel mensen weten wat het Aasters is, is er behoefte aan een bondige taalbeschrijving. Met zo een 100 sprekers is het Aasters, dat gesproken wordt op het oostelijk deel van Terschelling, het meest bedreigde Terschellinger Fries. Aasters is hoe de mensen op Oosterschelling hun taal zelf noemen en Aasters betekent oorspronkelijk Oosters. Het Aasters is nauwverwant aan het Westers. Dat laatste moet bezien worden als het zusje van het Aasters en tezamen maken zij deel uit van dezelfde Terschellinger-Friese taal. Het Aasters neem ik als voorbeeld voor deze taal, omdat de sprekers van het Aasters vroeger nog het meest op het eiland geworteld waren.

Ik betwijfel niet dat de sprekers van het Westers ook zeer aan het eiland gehecht waren, maar er was een degelijk cultureel verschil tussen de sprekers van Aasters en Westers. Namelijk waren de sprekers van Westers van oudsher meer scheepslui en kwamen zij meer in contact met de buitenwereld, terwijl de sprekers van het Aasters van oudsher meer boeren waren en van het eiland leefden en op het eiland bleven. Dit verschil heeft ook zijn weerslag gehad op de taal. Het Aasters heeft een unieke ontwikkeling doorgemaakt en kan dus beschouwd worden als “het meest Terschellings”.

Het Aasters, dat dus veel eigenaardigheden vertoont, is zeer eigen aan het eiland omdat de sprekers van het Aasters bijzonder onafhankelijk leefden van de rest van de wereld. Zij waren echte eilanders, verstoken van de wereld, maar ook armoedig omdat zij minder hun geluk zochten in de scheepsvaart en juist zich beperkten tot het levensgeluk dat zij vonden in het boeren. Het Aasters straalt een zekere rust der eeuwigheid uit die de cultuur van de Aasterse boeren van oudsher gekenmerkt moet hebben. Dat is juist mooi aan het Aasters en dat is waarom het echte Terschellings, dat het Aasters vertegenwoordigt, niet verloren mag gaan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s