Wat doen kleine talen ertoe?

Geschreven door Dyami Millarson 

Men kijkt naar het aantal sprekers, een gatalletje, en constateert dan dat een taal met een klein aantal sprekers zoals het Aasters of Latijn er niet toe doet. Men is er dan van overtuigd dat de harde cijfermatige kwantiteit van sprekers doorslaggevend zou moeten zijn voor of een taal er werkelijk toe doet. In dat geval zou iedereen maar beter Chinees kunnen spreken, geen Engels, geen Spaans, geen Duits, geen Frans, geen Nederlands, maar Chinees wat de taal met de hoogste kwantiteit (moedertaal)sprekers is.

Immers, alle westerse talen zijn maar kleine dwergtaaltjes in vergelijking met het Chinees. Waarom spreken we dan niet allemaal Chinees? Ondanks de kwantiteit aan Chinese moedertaalsprekers, is men in het westen nog steeds niet massaal overgegaan op het Chinees. Wat is er aan de hand, is kwantiteit dan niet het enige dat telt om talen te leren?

Men leert het Engels misschien wel in de veronderstelling dat zij door zoveel mogelijk mensen verstaan willen worden, maar dat is niet de enige reden om talen te leren. Een taal is meer dan de kwantiteit van haar sprekers. Er is een geschiedenis, een cultuur, een leefwijze verbonden met elke taal.

Men leert niet elke om door eenieder verstaan te worden. Sommige talen zijn cultuurtalen, een soort geheimtalen, die je meer vrijheid geven om jezelf te zijn. Niet elke situatie op deze aarde vereist dat wij door zoveel mogelijk mensen verstaan worden.

Kleine talen beantwoorden juist aan de behoefte van eigenheid, cultuur, mysterie. Niet eenieder wil altijd verstaan worden. Sons wil je iets kunnen uiten dat de meesten niet kunnen verstaan. Kleinschaligheid heeft zo zijn voordelen. Het gaat dan meer om de culturele kwaliteit dan de cijfermatige kwantiteit van de sprekers. De verscheidenheid aan ‘s werelds talen beantwoordt aan menselijke behoefte. Met de huidige wereldwijde achteruitgang en schrijnende onherroepelijke verdwijning van vele van ‘s werelds kleine talen, zal men dan nog wel genoeg in zijn behoefte aan het kleinschalige en gezellige voorzien worden?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s