Waarom schrijf ik mijne aantekeningen in het Nederlandsch?

Geschreven door den heer Giovanni Pinto

Ik vind het Nederlandsch eene schoone taal. Ik heb anderhalf jaar in Nederland gewoond en ik heb aldaar eenen bijzonderen tijd gehad. Het Nederlandsch is een onderdeel van mij geworden en ik heb eene voorkeur voor de Nederlandsche taal in plaats van het Duitsch omdat het Nederlandsch mooi in mijne oren klinkt. Toen ik in Nederland was, heb ik mijzelf vooral de oude uitspraak van het Nederlandsch aangeleerd.

Bijvoorbeeld heb ik geleerd om de n aan het eind van woorden altijd uit te spreken en ik heb eene duidelijke tongpunt-r aangeleerd om het Nederlandsch goed en duidelijk uit te spreken zooals men dat vroeger deed.

Ik gebruik het Nederlandsch in mijne aantekeningen dus vooral vanwege liefde voor de taal. Natuurlijk is het ook wel handig omdat niemand in Italië, waar ik woon, mijne Nederlandsche aantekeningen kan lezen. Tevens denk ik vaak ik in het Nederlandsch en vandaar schrijf ik al mijne gedachtegangen gewoon in het Nederlandsch op.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s