Heeft het Schiermonnikoogs naamvallen?

Geschreven door Dyami Millarson

Het Schiermonnikoogs heeft een archaïsche grammatica in vergelijking met het Fries van de vaste wal. In het Schiermonnikoogs zijn er 3 woordgeslachten net als in het Duits. Zo verbuigt men het bijvoeglijke naamwoord in het Schiermonnnikoogs aan de hand van het woordgeslacht van het zelfstandig naamwoord:

  • in gotten man
  • in gotte freeuw
  • in got hús

Betekent dit dat er naamvallen zijn in het Schiermonnikoogs? Een verbuigingssysteem hoeft niet per se een naamvallensysteem in te houden.

Het Schiermonnikoogs heeft wel duidelijk een verbuigingssysteem dat veel ingewikkelder is dan van het Fries aan de vaste wal, maar dit verbuigingssysteem wordt niet echt meer geregeerd door naamvallen; het gaat derhalve vooral om andere factoren zoals woordgeslacht, meervoudsvorming en gebruik van het onbepaald lidwoord.

Conclusie: Wel is er in het Schiermonnikoogs een ingewikkeld en archaïsch verbuigingssysteem gebaseerd op 3 woordgeslachten, maar over het algemeen geen expliciet naamvallensysteem meer (enige uitzondering: de woorden die wel naar naamval verbogen worden zijn persoonlijk voornaamwoorden).

Zelf was ik ook hierover in de war: In het begin zocht ik tevergeefs naar naamvallen in het Schiermonnikoogs om het verbuigingssysteem voor mezelf te verklaren en onder de knie te krijgen, maar later toen ik de Schiermonnikoogse taal en haar grammatica beter begreep, was ik me er goed van bewust geworden dat ik me vooral moest richten op de 3 woordgeslachten.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s