It aude euchstfeest

Schreeuwn troch Dyami Millarson

It is fandei de aiste dei fan ‘e hest. Fandei is it aik midhestfeest yn China. Dit feest is al mair dan trooidieuwzend jier aud en it is ne it gotste euchstfeest fan ‘e hele wereld. Min fiert it midhestfeest yn China fanauds troch moontaarten tò bakken en yten; min fiert it troch lampyons tò metjen, op tò hingjen en tò besjain; min fiert it troch de drakendauns tò daunsen mooineeuwr; min fiert it troch gatten tò dolven en midhestbimmen tò plantjen; min fiert it troch nooi de moon tò sjain en de moongodin tò fereerjen mooi wierook en geschinken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s