Foundation Operation X for languages, cultures and perspectives

Dierendag 2018: verband tussen dieren en talen

Geschreven door Dyami Millarson

Vandaag is het dierendag en dus een mooie gelegenheid om bij een aantal dingen stil te staan. Mens en dier hebben al duizenden jaren lang een bijzondere verstandhouding. Mensen zijn erg gesteld op hun (huis)dieren. Wij leven niet alleen samen op deze aarde met mensen, maar ook met vele diersoorten. Het is zeker jammer dat vele soorten met uitsterven bedreigd zijn.

Dierendag 2018 is een kans om ons er ook goed van bewust te worden hoeveel invloed taal heeft op onze relatie met dieren. Zonder taal zou dit artikel er niet eens zijn. Zonder taal zou het vandaag geen dierendag zijn. Taal is dus heel belangrijk, en het is de basis die nodig is om onze dierenliefde te uiten en om elkaar ermee aan te steken.

Foto: Kitten in een ecologisch restaurant, China

Echter, het verband tussen taal, mens en dier strekt nog verder. Het behoud van de talloze kleine inheemse talen op aarde is goed, omdat kleine inheemse talen, vaak als dialecten bestempeld, ook een bijzondere verstandhouding hebben met natuur en dier. Taal gaat dus niet alleen om menselijke overdracht van informatie, maar het gaat gepaard met een denkwijze en leefwijze. Dit heb ik ervaren met het Schiermonnikoogs.

Het redden van ‘s werelds kleine en bedreigde talen, zoals het Schiermonnikoogs dat een bijzondere band met de Waddennatuur heeft, kan bijdragen tot een betere verstandhouding tussen mens en dier. Immers, die kleine lokale talen zijn sleutels om toegang te krijgen tot de verborgen wereld van de kennis om goed en evenwichtig om te gaan met de lokale natuur; de gemeenschappen die van oudsher deze talen spreken moesten altijd in evenwicht leven met de natuur om hen heen, en zo kon hun taal en cultuur en levensfilosofie voort blijven bestaan.