Us projekt hâldt folle sammeljen en skriuwen yn

Skreaun troch Dyami Millarson

Wy binne samlers om’t wy âlde wurden, sprekwurden, riedsels, ensfh. sammelje. It sammeljen fan taalkundige en skiedkundige ynformaasje troch nei âlderein te harkjen is in wize om lytse talen fêst te lizzen. Sammelwurk is tige belangryk foar it yngeand ûndersyk fan lytse talen en ek is it in grut foardiel by it learen fan lytse talen.

Hoewol’t it sammeljen fan alle dingen, dy’t wy sjogge as foardielich foar it learen fan lytse talen, in grut ûnderdiel is fan ús woldiedigens, is ek it skriuwen in grut ûnderdiel fan wat wy dogge foar ‘e maatskippij. Wy leare lytse talen troch gewoan te dwaan en graach skriuwe wy artikels yn lytse talen oer fan alles.

Mei de artikels, dy’t wy skriuwe yn lytse talen, binne wy in soart argyf oan it opbouwen, wylst wy graach lytse talen brûke om fan alles mei te huordzjen. Wy binne fan miening dat wy sa folle mooglik yn ‘e lytse talen opskriuwe moatte, lykas de barrens fan ús deistige libben yn ús eigen lân en ús fiere reizen foar kulturele en taalkundige útwikselingen.

2 comments

 1. I try to search about Fryslan☺️👍👇
  Hello =goeie
  Bye=oan’t sjen
  Thank=tankewol
  Grutte Pier requested ppl say “Bûter, brea en griene tsiis, wat’dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries “😁

  Liked by 1 person

  • It is nice to see so much interest in the Frisian language coming from Japan!
   The shibboleth credited to Grutte Pier is usually the first sentence people learn in Frisian.
   It was also my first Frisian sentence!
   – Dyami Millarson

   Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s