Waarkwoordsvolgorde ien ‘t Schiermonnikoogs

Schreven deur Dyami Millarson

De waarkwoordsvolgorde ien ‘t Schiermonnikoogs is ‘t zulfde as ien ‘t Grunnegers, wat dus slim voak aans is as ‘t Hollands. De persieze volgorde mit dij waarkwoorden is doarom n opmaarkelke overainkomst tussen Grunnegers en toal van Schiermonnikoog.

Ik sei dat wy him sjain liete sille hò ‘t hy dat dwaan mot. Ik zee dat wie hom zain loaten zellen hou of e dat doun mout. (Lu ervoaren dit as dat somtieds de volgorde omdraaid worren mout ten opzichte van ‘t Hollands. De volgorde “sille sjain liete” en “mot dwaan” bennen nait toustoan, omdat dat verhollandsing is.)

Wa ‘t him n’t ynsatte wil, kinne wy aik n’t bekind metje mooi ús plan. Wel hom nait ienzetten wil, dij kinnen wie ook nait kundeg moaken van uns plan. (De volgorde “ynsatte wil” is ook wel meugelk ien ‘t olde Hollands, moar de nije Hollandse volgorde “wil ynsatte” is haildaal nait goud ien ‘t Schiermonnikoogs en Grunnegers.)

2 comments

  • Hallo! Welkom op ons blog. We vinden het hartstikke leuk dat je onze belangstelling voor taal en cultuur deelt.
   Zoals te lezen valt op onze pagina “Publicity” heeft ons blog/project constant in de belangstelling gestaan bij de nationale en lokale media omdat wij ons inzetten voor wat verschillende regio’s en streken in het Koninkrijk der Nederlanden zo eigen maakt; het eigene van Nederland dreigt namelijk verloren te gaan, zeker op taalkundig en cultureel vlak.
   Wij spreken en schrijven hier daarom met name in bedreigde kleine talen van Nederland: Schiermonnikoogs (niet meer dan 30 sprekers), Oosterschellings (ongeveer 100 sprekers), Hindeloopers (niet meer dan 300 sprekers).
   Je kunt een overzicht van artikels in de kleine talen vinden op de pagina “Minority languages”.
   We schrijven ook in wat grotere minderheidstalen zoals het Fries (wij houden ons vooral aan het Kleifries dat door niet meer dan honderdduizend mensen gesproken wordt).
   Bovenstaand artikel is geschreven in het Gronings en gaat over het Schiermonnikoogs. Namelijk sprak men vroeger in de middeleeuwen een taal in Groningen die nogal lijkt op het Schiermonnikoogs. Vandaar is het Schiermonnikoogs ook Gronings erfgoed.
   Ik ben nu bezig een cursus Schiermonnikoogs op te zetten voor Groningers. De aankondiging van dit plan is ook terug te lezen op RTV-Noord: https://www.rtvnoord.nl/nieuws/198163/Studenten-proberen-taal-van-Schiermonnikoog-te-redden
   Onze projecten van liefdadigheid kunnen wel je steun gebruiken: Een sterretje geven voor onze artikels heeft al symbolische waarde!
   – Dyami Millarson

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s