Waarom ik alle talen van Nederland wil leren

Geschreven door Dyami Millarson

Taal is gemeenschap. Taal verbindt mensen. Ik wil gevoelsmatig verbonden zijn met mensen en ik wil mensen verbinden. Daarom wil ik alle (streek)talen van Nederland leren spreken en schrijven. Ik ben begonnen met het Fries, daarna ben ik doorgegaan met het Nedersaksisch en uiteindelijk wil ik ook het West-Fries van Noord-Holland, Brabants, Stadsfries, Zeeuws, Oost-Vlaams en West-Vlaams van Zeeland, Kerkraads (Middelfrankisch) en Limburgs spreken. De lijst zal zich gaandeweg uitbreiden.

Het spreekt mensen in hun hart aan dat ik hun (streek)taal leer. Ik zie elke keer weer dat mensen hierdoor werkelijk bewogen zijn. Het betekent veel voor hen. Het is niet in woorden te vatten, maar om de gemeende tranen, onthutste stemmen en aangedane gezichten van uitermate nuchtere lui te zien zegt alles. Zoveel doet taal met een mens.

Een belangrijke beweegreden voor mij om alle talen van Nederland goed te willen leren spreken en schrijven is derhalve de zoektocht naar verborgen mensenschatten en de maatschappelijke betrokkenheid. Ik leef met de mensen mee. Ik vind het prachtig om een bijzondere verbintenis te hebben met hele gemeenschappen van mensen door middel van de taal. Ik hoor er graag bij en zo integreer ik dus met Nederland. Ik wil hele groepen van mensen die van oudsher gemeenschappen in Nederland zijn mijn vrienden maken. Ik zie mezelf namelijk als de vriend van deze gemeenschappen.

Als je echt betrokken wil zijn bij de lokale mensen in Nederland en wil weten wat er bij de lokale mensen in Nederland leeft, dan moet je alle lokale talen van Nederland leren. (Dus het leren van alle streektalen geeft het meeste weer wat Nederland in essentie en tevens van origine is.) Dit is een hele opgaaf, maar het is geen onmogelijkheid. Ik ben zelf vastberaden om alle talen van Nederland te leren en ik wil graag meer leren over Nederland; ik ben nieuwsgierig over de achtergrond van alle lokale mensen in Nederland en dus ben ik erg benieuwd naar het beeld dat verschijnt over de oorsprong van Nederland wanneer ik alle talen machtig ben.

Mensen hebben het over integratie, maar zelf zijn ze nog niet genoeg geïntegreerd met hun eigen Nederland. Men beseft niet genoeg wat er van oudsher aan taal- en cultuurrijkdom is in Nederland, en pas wanneer wij zelf ook aan integratie met Nederland doen, beseffen we hoe lastig het is om te integreren. Ik vind dat wij Nederlanders bekend moeten zijn met het bestaan van al onze eigen talen en culturen en dat we die ook moeten proberen aan te leren om te integreren met Nederland en te ontdekken hoe groot de wereld is binnen Nederland. Men leert kanten van Nederland kennen die minder bekend zijn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s