Zee van toalvarioatsie

Schreven deur Dyami Millarson

Hou mout ain ‘n weg vinnen ien zee van toalvarioatsie? ‘t Is ‘n feit dat d’r grode varioatsie ien ‘n bult toalen. Grunnegers is doar ‘n goud veurbeeld van. Dou ik eerst begunde mit leren van Grunnegers, waas ik slim verward omreden de ain zegt ‘t zo en de aander zegt ‘t zo. Hou mout ik ‘t den zeggen? Vreemde toal leren is leren omgoan mit varioatsie. Dit is ‘n slim belangrieke voardeghaid. Doar ik aal meer toalen mit ‘n bult variaotsie leerd heb, wait ik dat ‘t ien ‘t begun ‘t stoer lieken kin hou of ain wat zeggen mout, moar ain mout gewoon prebaaiern en fouten moaken heurt d’r bie.

Traauwens nog ‘t beste is om ain auteur te vinnen dij oareg is om te lezen en den vast te holden aan hou of dij auteur ‘t zegt. Zo heb ik ‘t doan mit Grunnegers. Ik wol krekt zoas Jan Boer schrieven en proaten leren. Zodounde heb ik ‘t Hogelandsters leerd deur de woorden, zinnen en verhoalen van Jan Boer goud goud ien mie op te nemen. Ik heb d’r veul dievendoatsie van had. ‘t Is prachteg om schrieven en proaten te leren zoas ‘n aander. ‘t Geft ‘n biezundere baand. ‘t Vuilt as de verholding tussen voader en zeun.

Ien ‘t Engels is d’r ook ‘n bult varioatsie. D’r is Amerikoans Engels, Brits Engels, Kanoadees Engels, Austroalies Engels en zukswat. Gain van dij varianten is fout. ‘t Beste advies aan studenten van ‘t Engels is: Ast goud Engels leren wils, den is ‘t belangriek om ‘n variant te nemen dij bie die past en den most doaraan ‘n lange tied vastholden. As ain variant goud leerd is, den is ‘t nait stoer meer de aandere varianten te begriepen en te leren spreken.

Zo is ‘t krekt mit Grunnegers. Deur ik ‘t Hogelandsters leerd heb, begriep ik meer van aandere vörmen van Grunnegers en ‘t dunkt mie dat ‘t nou ook makkelker veur mie wezen zel om aandere vörmen schrieven en proaten te leren. Verschillende varianten te leren van toal is nait allain grode oetdoaging, moar ‘t is ook gewoon hail goud veur kop en zörgt dat ain verbimding vuilt mit verschillende lutje toalgemainschoppen, echt sosjaal dus.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s