Over ‘t Sjienese lentefeest ien t joar 2019

Schreven deur Ken Ho

’t Lentefeest is ’n feest dat aankomst van lente en votgoan van winter viert. Ien Sjiena wordt ’t voak op twijde nije moand noa winterstilstand vierd. Dat betaikent dat ’t feest elk joar op ’n bepoalde dag tussen 21 januoarie en 21 februoarie vierd wordt. Dit joar is ’t op 5 februoarie 2019.

Vrouger wer meer ien Goden loofd as nou en zai werren ook aanbeden. Bieveurbeeld lu mochten om deze tied hin gain wotter oet bron putten, want dit zol bronnengod storen. Men docht ook dat keukengod van ’t hoes ’t haile feest laank noar hemelriek goan zol om hemelsvoar over ’t gezin of hoeshollen te vertellen. Doarom werren zuite riesknoedels moakt zodat keukengod gouds over ’t gezin zeggen zol. Al wordt dit smoakelkenoagerecht nog aaltied moakt, is betaikenis d’r van nait meer beholden.

’t Lentefeest duurt laank. Ien Sjiena worren moar drije doagen vaaststeld veur lentefeestvakantsie, al duurt ’t feest vieftien doagen. En veurdat ’t feest haildaal begunt, vaalt ter n bult te doun. Nije klaaier worren kocht, hoar knipt, bosschoppen doan en veuraal ’t hoes haildaal schoanmoakt. Op 2, 3 en 4 februoarie was ’k haildaal doande mit ’t schoanmoaken mit mien femielie. Bedouling is ’t olde vot te joagen en ’t nije welkom te haiten. Dat het mie ’n bult waark west, moar t is ook de moeite woard.

Nijsgiereg is t verhoal dat ter ’n beest mit noam Joarsbeest bie lu om deze tied tou aankommen zel om heur op te vreten. Gainain wist ien ’t begun road. Moar letter dee t blieken dat ’t beest baank is veur geloed en rode kleur. Doarom begonnen lu rode letters te schrieven en geloeden te moaken. Hieroet is ‘t moderne lentefeest mit praktiek van vuurwaark, wensen ien ’t rood te schrieven en zo wieder ontstoan.

Droakendans is ’r om droaken te vereren. Gedochte gaait weerom noar tied van ’n kaaizer oet Tsjing-Dienastie. Hai het ais van ‘n droak dreumd dij hom zien macht zain loat. Noadat wakker worren was, loofde hai dat ‘t ‘n taiken van ‘n droak was. Bosschop is noamelk dat droak even sterk en belangriek is as kaaizer zulf. Votdoadelk loat e droak tot geluksdaaier verkloaren en elk joar wordt macht van droak tot oetdrukking brocht mit droakendans.

Sentroal aan ’t lintefeest ien moderne tied is bloudverwanten en vrunnen te bezuiken. Omdat lu voak wied van hoes weg waarken, laaidt ’t tot grodemiegroatsiestroam. Dit is wel ’n groot spektoakel omdat ‘t grootste miegroatsie van wereld is en as vaaste troadietsie elk joar weeromkomt.

Woordspelingen laaiden ook tot bepoalde gebroeken. Bie sprekers van ‘t Hoogsjienees mout men gain nije schoenen kopen ien nij joar, omdat ’t woord veur schoen ’t zulfde klienkt as ’t woord veur “minne geesten”. Moar bie sprekers van Kantonees bestaait deze praktiek nait. ’n Aigen gewoonte bie Kantonezen dij leste joaren mode worren is, is lо̄u héi (schreven mit Yale romanisoatsie van Kantonees), doar lu dij rondom tafel zitten tougelieks mit stokjes t eten van n groot gerecht noar boven doun. Deze handeling wordt loofd veuroetgang ien t leven tot stand bringen te kennen.

t Lentefeest holdt aings veul lutje feesten ien. Zo is zevende dag noa ’t nije joar elk en ains verjoardag en t leste dag, vieftiende dag, ’t lantaarnfeest. ’t Eerstnuimde feest ken wel n lutje roar veurkommen, omdat ‘t nou gebroekelk is dat elk en ain zien aigen verjoardag apaart viert. Moar vrouger was ’t zo dat elk en ain zien verjoardag tougelieks viert. Tieden waren hail aans. Nou het zevende dag noa ’t nije joar eerder ’n simboliese funksie van vrouger.

Dat ’t lentefeest zo varieerd is, is ook nait vreemd. ’t Is ja ’t belangriekste feest van ale feesten dat mit aankomst van lente hailendaal ien ‘t taiken van leven, geluk en jeugd staait.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s