Praktisch: Hoe moeten we het Elfdaals dit jaar leren?

Geschreven door Dyami Millarson

We gaan dit jaar het Elfdaals leren en daarom is het belangrijk voor onze tijdsindeling om na te denken over de vraag hoe we dat gaan aanpakken. Wat is wijsheid bij het leren van het Elfdaals als vreemde taal? Hoe moet dat nu?

Ten eerste is het van belang om redelijk goed bekend te zijn met het Zweeds om het Elfdaals te kunnen bestuderen. Daarna kan men zich beperken tot de praktische zaken omtrent het leren van het Elfdaals zelve.

We moeten de verleiding weerstaan om helemaal in beslag genomen te worden door het leren van de verbuiging van zelfstandig naamwoorden. Wij moeten ons met name toeleggen op het leren van de verbuiging van (on)regelmatige werkwoorden.

In de ban raken van het leren van zelfstandig naamwoorden is een gevaar, want onze ervaring leert dat werkwoorden juist belangrijker zijn. Zelfstandig naamwoorden nemen een tweede plaats in ten opzichte van werkwoorden.

De leervolgorde van woordsoorten kan afgestemd worden op het grammaticaal/praktisch belang in de zin. Ik denk dat het Elfdaals in deze volgorde het snelste geleerd kan worden: (1) sterke werkwoorden, (2) zwakke werkwoorden, (3) veelgebruikte woordjes zoals voornaamwoorden, bijwoorden, lidwoorden en voegwoorden (4) zelfstandig naamwoorden, (5) bijvoegelijk naamwoorden.

Een ander belangrijk aspect om in de gaten te houden is het praktisch nut van woorden. Telkens moet men zich afvragen: Is dit woord goed voor mijn doel(en), ga ik het woord ook daadwerkelijk gebruiken? Men moet vooral geen overbodige woorden leren als men een vreemde taal snel wil leren. Zelfondervragingsonderzoek naar het nut van woorden is dus van groot belang.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s