Woordkunst, zinkunst en woordbindkunst

Geschreven door Dyami Millarson

In het Latijn heet het grammātica en in het Nederlands noemen we het van oudsher spraakleer of spraakkunst, maar ik wil het woord woordbindkunst hiervoor voorstellen. Woordbindkunst is waar ik me in mijn hoofd dikwijls mee bezig houd. Ik richt mij namelijk bij het leren van vreemde talen op de bindingen van woorden. Deze noem ik woordbanden. Men noemt dit gewoonweg grammaticaregels, maar ik stel het mij voor als woordbanden. Ik richt mij op hoe woorden zich tot elkaar verhouden. Ik zie het niet als regels maar banden of verhoudingen die steeds terugkeren. Woordbinden is de kunst om woorden goed met elkaar te (ver)binden, hetgeen geschiedt door middel van woordbanden.

Een goede spreker van een taal is een goede woordbinder. Dat is dus iemand die goed de woordbanden weet te gebruiken om te woordbinden. Dit is mijn zienswijze op taal en het helpt mij om snel talen eigen te maken. Ik kijk naar heel veel zinnen van een vreemde taal en ik wil mezelf de woordbindkunst van die taal aanleren. Het verwerken van zinnen doe ik door het zoeken naar woordbanden en wanneer ik genoeg woordbanden in zinnen gezien heb, wil ik het betrachten om zelf zinnen te malen met de kennis die ik opgedaan heb.

Wanneer ik kijk naar woorden en zinnen, kijk ik ook naar de herkomst of oorsprong van woorden en ik kijk naar de volgorde of opbouw van zinnen. Het eerste noem ik woordkunst, hetgeen men doorgaans etymologie noemt, en het laatste noem ik zinkunst, hetgeen meestal syntaxis of zinsleer genoemd wordt. Woordkunst kan van alles zijn, zo kan men denken, maar ik beperk de betekenis van woordkunst tot de kunst van het achterhalen van de geschiedenis van een woord, hetgeen men doen aan de hand van het vergelijken van verwante woorden in dezelfde taal of andere talen. Zowel woordkunst en zinkunst zijn handige aanvullingen bij woordbindkunst. Ik gebruik woordkunst om de betekenis van onduidelijke of raadselachtige woorden te achterhalen, omdat de geschiedenis veel zegt, en ik gebruik zinkunst om mij te helpen van het bepalen van woordbanden.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s