2 soorten Frankisch in het Koninkrijk der Nederlanden

Geschreven door Dyami Millarson

Het Nederlands, dikwijls Hollands genoemd en vroeger Nederduits en heel vroeger Diets (vandaar in het Engels Dutch), is een Frankische taal in het algemeen en het behoort in het bijzonder tot de Nederfrankische taalfamilie, waartoe eveneens het Afrikaans behoort. Het Nederfrankisch heeft in totaal pakweg 45 miljoen sprekers. Rond dat getal zal het wereldwijde sprekersaantal van het Nederfrankisch schommelen. Het Nederfrankisch wordt van oudsher in alle werelddelen gesproken: Europa (met name in Nederland, België en Duitsland), Azië (met name Indonesië), Afrika (met name Namibië en Zuid-Afrika), Zuid-Amerika (met name Suriname en het Caribisch gebied) en Noord-Amerika (met name door immigranten in de VS en Canada).

Vrijwel al het Frankisch dat van oudsher in Nederland gesproken wordt is Nederfrankisch, behalve in het uiterste zuiden van Limburg waar men te Kerkrade en in de Platdietse streken van oudsher Middelfrankisch spreekt. Derhalve spreekt men niet een soort Frankisch in Nederland, maar twee soorten. Er zijn met andere woorden twee Frankische taalfamilies in Nederland: de Nederfrankische talen en de Middelfrankische talen. Voor ons onderzoek naar de talen in Nederland is dus wat men spreekt te Kerkrade en in de Platdietse streken zeer belangwekkend, en ik ben zelf ook zeer benieuwd naar de klanken en woorden van het Middelfrankisch dat in Nederland gesproken wordt.

Het Middelfrankische gebied in Nederland zit bij de drielandengrens en het Middelfrankisch wordt daardoor in alle drie de landen gesproken: Nederland, België en Duitsland. Gaarne willen wij meer te weten komen over de (ontstaans)geschiedenis van het Frankisch en de levende Nederfrankische en Middelfrankische talen van Nederland kunnen ons daarover meer vertellen. Wij leren talen en we laten de talen zelf aan het woord over hun geschiedenis, want als je ze naast elkaar zet, dan spreken ze boekdelen over hun taalgeschiedenis. Het is net zoals bij mensen. Als je ze naast elkaar zet in een kring dan hoor je algauw over hun hele geschiedenis en zo is het ook met de Frankische talen van Nederland. Dit is waarom we op een dag Kerkraads willen leren spreken en schrijven, en het komt dan ook op ons blog waardoor de mensen het kunnen aanschouwen en zelf vergelijken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s