Ätter Skiermonnikoug tou gunge foar dän Bäidensdai

Skríeuwen fon Dyami Millarson

Mäd uus Foar gunge iek dusse Wíek ätter Skiermonnikoug tou foar min Bäidensdai. Dät is nutselk, ap t Oailound tou wezen, wiel iek ju Toal fon Skiermonnikoug unnersäike kon. Dät is ju eempelde fräiske Toal in t Keningriek fon de Niederlounde, ju wo Seeltersk monnelke, wieuwelke un noitroale Suubstantieve uuteenuurkoant.

Iek skäl wisse uur mien Dege ap t Oailound ap Seeltersk skríeuwe. Iek mout nu oaber noch uurtoanke, wät iek meeníeme skäl, eer iek ap t Oailound gunge kon. Uus Foar un iek skällen in t Húus fon n Oailounder blieuwe. Die Oailounder kwaad, uus Foar un iek skulen uus oaine Bäädlekene meeníeme.

Dät rakt n 101-jíerigen Mon, dän iek n helen Bíerig fräigje moate. Iek mout ook alle Fräigen redigje, do iek do Oailoundere stale moate. Iek moate do Däide, Wíerke un Dööntjene fon oolde Monljude here, uumdät iek hoopje, so fúul wo múgelk uur ju Geskichte fon t Oailound aptoutekenjen. Dät is räidsoam, Gespreke aptouníemen.

Iek hoopje ook, jusälge Unnersäikenge in Seelterlound tou moakjen wo ap Skiermonnikoog. Iek moate jädden n Bíerig wíete uur do Moanskene fon t Lound, uumdät et hälpt mäd ju Toalbiskíermenge.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s