Wo leze iek Bouken?

Skríeuwen fon Ken Ho

Siet iek fóarig Jier fon Frieslound in Hollound wai touräagkemen bän, is mien Boukskap fon touhúus full mäd Bouken. Iek häbe fúul Bouken mädnúmen do mie näisgíerig moakje. n Deel häd tou moakjen mäd ju Geskichte fon Frieslound in Hollound un n uur Deel sunt Romoanbouke. Iek häbe jo aal mädnúmen wiel jo mie n goud iensjoon reke uur Frieslound, wier ik Foarskenge ätter dwo.

Man deer sitte wät Hoaken an. Ik weet nit wo iek mäd aal do Bouken ounfange skäl. Bisunder swíerdelk is dät iek nit gau in n näi Bouk jumpe kon. Iek bruke wäil Tied uum mie deeran tou woanen wier ju Geskichte mäd tou moakjen häd. Fóardeem dät Bouk mien Oacht heel un aal in Bislek nimt, bän iek aal oubroacht.

n Wieze ju mie goud paast is uum do eerste Sieden morere Moale tou lezen. Dät eerste Moal dät iek n Bouk leze, fersäike iek do Hondelengen un Moanskene tou undhoolden. Iek leze nit moor as 10 Sieden uumdät iek gau mien Oacht kwiet bän. Iek skäl do insen teeuwe un wät uurs dwo. Deerätter leze iek nochmoal dosälge Sieden, wilst iek dut Moal ju Geskichte wuttelk fersäike tou begriepen. Iek wol n Bíeld foarmje konne fon aal dät wät iek lezen häbe. n Bíeld is aiske wichtig, uumdät dät dät Lezen mäkkelker moaket. Juust ätter dät Foarmjen fon ju Bíeld gungt dät Lezen gau. Romoanbouken mouten loagisk weze, un wan du n Bouk läst so as du n Film kikst, koast du dät Bouk aiske gau oumoakje.

In uur Wouden, toanke iek dät do eerste Sieden fon n Bouk goud begrepen wäide mouten. Wan dät die lukket, do gungt t gau mäd dät Lezen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s