Juni 2019: Mina planer för den här månaden

Skrivet av Dyami Millarson

I helgen framträdde en stor publikation i Trouw. Glottolog, en bibliografisk språkkatalog som är ett initiativ från Max Planck Institut för vetenskapen om mänsklig historia baserad i Jena, har nämnts i artikeln eftersom Glottolog 3.4 inkluderade 3 dialekter (som talades i norra Nederländerna) som oberoende språk sedan april 2019: Språket på östra och västra Terschelling (ö), språket på Schiermonnikoog (ö) och språket i Hindeloopen (stad). De fick följande glottokoder i april: ters1236, schi1234 och hind1273. Den tidigare uppfattningen var att endast ett frisiskt språk talades i Nederländerna och några andra i Tyskland. Den senaste uppfattningen är att en helt frisiska språkfamilj talas i Nederländerna. Jag har haft en roll sedan 2018 för att främja denna nya uppfattning, för jag lärde mig de tre språken och upptäckte att de är oberoende språk som skiljer sig från standardfrisiska.

Språken är mycket hotade. Aasters, som talas på östra Terschelling, har bara 100 talare enligt Richard van der Veen som är en tidigare grundskolelärare som lärde Aasters. Hielepes, som talas i Hindeloopen, har endast 300 talare enligt Roelie de Vries-Bakker som är talare av Hielepes och skrev en bok på detta språk 2016. Eilauners, som talas om Schiermonnikoog, har endast 30 talare enligt Eric Augusteijn som är en tidigare lärare och skrev en liten bok om språket med titeln “De ooine taal fan it eilaun”. Därför trodde jag att det var mycket viktigt att lära mig språken 2018 och därigenom hjälpa till att bevara dem för kommande generationer. Jag vill bidra till bevarande av saterländska, helgoländska och älvdalska på samma sätt, eftersom det måste finnas mer talare av minoritetsspråk. Varför tror jag att minoritetsspråk är viktigt? Jag sa under intervjun för Trouw att varje språk innehåller kultur, historia, traditioner och naturmiljö.

Nederländska nyheter i sverige

Förra månaderna skrev jag många artiklar i Saterländska. Jag är inte riktigt nöjd med mina framsteg med detta språk, för i de senaste dagarna i maj skrev jag inte mycket i Saterländska. Detta berodde på tre skäl: (1) Jag besökte Schiermonnikoog i ungefär en vecka för att fira min födelsedag, (2) jag fick influensa när jag kom hem, och (3) jag intervjuades flera gånger för att en artikel skulle publiceras i Trouw. Jag hoppas att kompensera min efterskott med saterländska den här månaden.

Jag hade hoppats kunna översätta 1200 ord till älvdalska i maj, men det gick inte ut. Så jag ska försöka avsluta den här uppgiften i månaden och publicera listan på bloggen. Jag tycker det här är mycket viktigt, eftersom det hjälper till att öka min ordförråd. Denna månad hoppas jag också förbättra mitt svenska, för jag har märkt att jag verkligen behöver svenska för älvdalska. Svenska är dörren för att lära sig älvdalska. Samma är fallet med standardfrisiska i Nederländerna: nederländska är dörren för att lära sig standardfrisiska. Därför ska jag träna min svenska på vad som helst jag kan.

Denna månad kommer dock huvudsakligen att handla om helgoländsk. Jag vill försöka skriva en artikel i helgoländsk varje dag. Det här är en ganska skrämmande uppgift, men det är mycket bra för att förbättra min behärskning av helgoländska språket. Jag hoppas att min helgolänska månad kommer att bli en succé, men det beror på flera faktorer, inklusive min hälsa och om det kommer att bli nya intervjuer. Jag kan inte förutsäga hur många distraheringar jag kommer att stöta på den här månaden och så jag kan inte förutsäga hur mycket jag ska uppnå, men jag kommer helt enkelt att börja producera saker och vara kritisk för mina produktioner så att jag kan garantera kvaliteten på mitt arbete. Jag tror att högmod leder till undergången, men balanserad självkritik leder till självförbättring och lycka i produktivitet. Det här är vad jag kallar filosofin som kommer från livsträdet.

2 comments

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s