Tio skäl att att lära sig minoritetsspråk är en ny livsstil

Skrivet av Ken Ho

En livsstil kan definieras som ett sätt att leva meningsfullt och hälsosamt. Varje person är olika och det finns således olika livsstilar. Men det gemensamma är det grundläggande behovet att realisera sin potential. Här fattar vi tillsammans tio skäl varför att lära sig minoritetsspråk kan vara en ny livsstil för varje person!

1. Att lära känna människor på en djupare nivå 

Ännu mer människor i världen har blivit tvåspråkiga än förrän. Att bara kunna prata engelska tår dig inte vidare än ett ytligt samtal. När du verkligen vill lära känna andra, är det nödvändigt att kunna prata deras modersmål, som ibland till och med kan vara ett minoritetsspråk!

2. Att ha ett annat liv 

Det sägs att ett nytt språk ger dig ett nytt liv.  Det är därför att man får  tänka likadant som andra språkanvändare för att uttrycka sig idiomatiskt (och korrekt). Och den kultur och den historia som det nytt språket medför med sig, kan vara annorlunda. Således blir vår världsbild påverkas och det verkar så som vi har ett annat liv. Och det är faktiskt så!

3. Att förhindra att man drabbas av demens för tidigt

Att byta mellan olika språk i hjärnan liknar att göra gymnastik. Forskning har visat att flerspråkighet kan försena den begynnelsen av demens. Det är bra för hälsa!

4. Att lära sig prata en minoritetsspråk gör dig special

När dina flesta vänner är för blyga för utmana sig att prata ett nytt språk, är det inte riktigt kul att töras det? Det gör dig special och kanske till en kändis!

5. Att ha det lättare att förstå andra kulturer och deras historier

Språk, kultur och historia är fast förbundna med varandra. Språk är ett vänster som öppnar en ny värld framför dig. Det gör det lättare att betrakta saker i det andra folkets perspektiv. Det gör dig mer empatisk och förstående.

6.  Att ha tillgång till information som annars gått förlorad i översättningen

Hur ofta har du hört talas om att något går förlorat i översättningen? När man översätter en text, är det vanligt att den översatta texten är längre än den utgångstexten. I många fall finns det ingen precis korrespondens mellan orden i två olika språk. Så finns det ingen motsvårighet av det Schiermonnikoogska ordet tjúensterweer i det Nederländska språket (klicka här).

7. Att bevara världens språkliga rikedom 

Bevarandet av språkmångfald liknar det av djurmångfald. Varje djur har sin egen roll att spela i djurdomen. Små djur äter gräs och insekter och stora djur äter små djur. Det betyder däremot inte att små djur inte är betydelsefulla. Tänk om alla små djur dör ut. Då får stora djur inga mer mat. Det är detsamma med små språk, som hjälper till att stora språk fortbestår.

8. Att ta ansvar till de kommande generationerna

Vi alla vill ge våra barn det bästa som vi kan. De finaste kläderna, den bästa läroomgivningen och helt enkelt den gynnsammaste framtiden. Men att efterlämna en skatt är lika viktigt som att bestämma hur de ska leva! Språkmångfald tillser att det i framtiden fortfarande finns nya saker som kan upptäckas av våra barn. Som föräldrar gör vi allt för att omgivningen blir trygg för barn. Men det är också hög tid att efterlämna utrymme för upptäckt. Barnen måste få tillräckligt frihet att röra sig i en mångfaldig värld!

9. Att bli en hjälte för dina medmänniskor 

Sedan urminnes tider hjälper människor varandra. Det som gör människor starka än andra djur är den förmåga att arbeta tillsammans. Ingen kan göra allt, vilket betyder att varje person är viktig för den andra. När du pratar ett minoritetsspråk, tar du på dig en del av språkets öde. Således bidrar du till språkets överlevnadschans, alltså den chans att den överföringen av folkets minne och kunskaper till våra barn lyckas. Det är ett viktigt uppdrag!

10. Och till sist, därför att det är kul och roligt! 

Att lära sig språk är helt enkelt roligt. Det är äventyrligt att lära sig nya saker. Vad är bättre än att kunna gå på en upptäcktsresa på sådant  enkelt sätt?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s