Människor är en del av naturen

Skrivet av Ken Ho

På torsdag kväll igår lyssnade jag på ett program som presenterades av Sveriges radio P3 Dystopia förrän jag sov. Det är en serie mardrömsscenario som är det värsta som kan hända i världen.  Den nyaste podden heter Det sjätte massutdöende som sändes ut på onsdag 26 juni 2019,

Programmet börjar med en imponerande fiktiv berättelse med bra ljudeffekt. Sjutti procent av djur och växter har försvunnit och du, som en bror till en syster, vill göra allt för att försäkra hennes liv. Hon är svag och lever på vitamin. Det låter löjligt enligt vårdags erfarenhet, men det finns bara en liten trädgård som lyckas odla några frukter och du vill stjäla några av dem för att ge dem till din svaga syster. Andra har upptäckt och efterföljt dig, som skadad kommer tillbaka in i skogen var du bor.

Vad har hänt som lett till den här scenarion? Podden förklarar att det har att göra med ett förstört ekosystem. Den sista förstöringen heter det femte utdöendet, vilket syftar till det försvinnande av dinosaurier på jorden. Det följande massutdöende är således det sjätte massutdöende.

Orsaken till det kommande massutdöendet är att ekosystemet förlorar jämvikt genom mänskliga aktiviteter. Alla djur och växter funkar som en kedja och när en av dem dör ut, så blir alla andra påverkas. Biologisk mångfalt är alltså viktig, men den har blivit hotad. 1 miljon arter står på utrotning. (När vi utgår från en siffra av 8 miljon arter och 10 till 25 procent arter ska bli utdöda).

Bin har använts som ett exempel för hur viktigt ett djur är för det hela ekosystemet. Bin är ansvariga för att pollinera växter och de har stor ekonomisk värde. Men nu finns det en art parasiter som försvagar bin och på växter har vi spridit bekämpningsmedel liksom insekticid. Och konsekvenser att bin dör ut kan vara katastrofala.

Till sist tycker jag att det är helt rätt att säga att människor ska ta ansvar för att skydda vår natur. Industrialisering har framhållits som den största orsaken till massutdöendet av djur- och växtarter.  Det betyder dock inte att människor ska dödas. Människor är en del av naturen, och människors utdöende betyder också att uppdraget att skydda den misslyckas. Däremot ska vi vara aktiva att försäkra biologisk mångfalt och inser det ekonomiska värdet av alla djur och växter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s