Vad lär vi oss genom att läsa biografier?

Skrivet av Ken Ho

Människor är intressanta för att de kan lära oss mycket över oss själva. När vi träffar andra, lär vi känna såväl dem som oss. Emellertid har vi inga obegränsad tid på jorden. Många som levde förut och som befann sig i andra kulturmiljöer kommer vi inte i kontakt med. Tid funkar som en cirkus och det som fanns förr ska åter finnas i framtiden. Den liknar på mode som förändrar varje säsong, men förändringarna är begränsade i antal, vilket betyder att det gamla modet ska återigen bli det nya. Så kan vi förbereda oss på framtiden genom att lära oss över det förflutna.

Biografier är egentligen historier med fokus på personer. Ändock berättas historierna inte från synvinkeln av tidsindelningar eller dynastier, utan av personer själva. Det gör dem personligare och mer igenkännbar. Kort sagt, att läsa biografier ägnar sig åt självutveckling.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s