Frivilja och utsikt på framtiden är viktiga för välmående

Skrivet av Ken Ho

Frivilja är mycket viktig. Att få bestämma hur saker görs och att ha kontroll över livet i gemen bidrar till en positiv känsla. I motsats till detta är välfärd en förhandlingsbart begrep. Tänka på våra förfäder som levde i grottor och de överlevde. Tvärtom har frihetsberövade det svårt att uppmuntra sig, fast de försörjs med mat. Många fick kontakt med utomstående familj och vänner för att ha något att hoppas på. En framtidsplan gör man känna sig lyckligare.

Numera frågar man sig varför psykiska ohälsa ökar, medan välfärdsnivå har aldrig varit så hög. Man tänker att när våra förälder lyckades att leva bekvämligt genom att arbeta hårt och utan några sjukdomar i allvar, betyder det självklart att människor nuförtiden ska lyckas också, framförallt med tanke på att levnadsvillkor har förbättrats.

Men här saknas en viktig poäng som inte har räknats med. Numera känner många personer att deras frihet att göra och tänka vad de vill inskränkts. Förbättrad teknologi har bidragit till att allt blir känt mycket snabbt och det inte finns utrymme för fantasi. När det känns som att allt har varit förutbestämt, uppstår en känsla av hopplöshet. Oavsett hur rik eller bra försörjt man är, så länge man inte får bestämma hur sin framtid ser ut, blir man ledsen och dyster.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s