Dyami Millarson: Hindeloopers leren via Skype

Geschreven door Dyami Millarson

Het Hindeloopers is een zeer archaïsche Angelfriese taal. De oude eigenschappen van de taal zijn terug te zien in uitspraak, grammatica en woordenschat. Reeds sinds de 17de eeuw wordt het Hindeloopers geschreven en de taal is door de eeuwen heen aanzienlijk weinig veranderd. Volgens iemand uit Hindeloopen, waarmee ik een nauwe band heb, had de taal in 2018 maar 300 sprekers. De mensen uit Hindeloopen die de taal nog spreken willen heel graag dat het behouden wordt. De Hindeloopers herinneren bezoekers er geregeld aan dat Hindeloopen een stad is en Hindeloopers een taal. Zij zijn er zacht gezegd niet blij mee als je Hindeloopen een dorp noemt en Hindeloopers een dialect. Respect voor de stad Hindeloopen en de Hindelooper taal wordt van bezoekers op prijs gesteld. Beledig dus nimmer de eer van Hindelooper stad en taal, want dat werkt in je nadeel. Uiteraard verdient elke inheemse cultuur het nodige begrip en die van Hindeloopen is geen uitzondering op deze regel.

Hindeloopen staat bekend om zijn oude zeden en gebruiken. Het is van groot belang om tijdens het leren van de Hindelooper taal aandacht te besteden aan deze oude zeden en gebruiken. Het maken van de Hindelooper dracht behoort tot de oude gebruiken van Hindeloopen. Zoals eerder vermeld, zijn Hindeloopers erg op de eer van hun stad en taal gesteld, en dit is de kern van de Hindelooper zede, waar men over dient te leren wanneer men bezig is met de taal. De taal kan niet los van de cultuur geleerd worden. De Hindelooper spelling van van der Kooy, die nog door menig Hindelooper aangehangen wordt, dient als onderdeel van de Hindelooper cultuur en identiteit begrepen te worden. Dit is tevens de oudste nog levende spellingtraditie onder de Hindeloopers. Wij hanteren daarom deze spelling op het blog; wij dragen de spelling van van der Kooy gaarne over omdat dit de oude Hindelooper taal, die Hindeloopers als authentiek en de “gouden standaard” voor hun taal aanvaarden, zeer nauwkeurig weergeeft.

Al langer had ik op het oog om het Hindeloopers te leren omdat ik de taal en cultuur wou helpen behouden. Eindelijk in 2018 kwam het er van en er ging door het leren spreken en schrijven van de taal spoedig een geheel nieuwe wereld voor mij open. Nog vrijwel elke dag geniet ik van de bijzonder kostbare en dikwijls vermakelijke woordkennis die ik opgedaan heb door het eigen maken van de taal. Het is jammer dat voor veel mensen, omdat ze de taal zelf nooit geleerd hebben, deze kennis verborgen blijft en daardoor zij niet hetzelfde genot kunnen ervaren als ik hierover. Daarom wil ik anderen wel graag helpen met het eigen maken van de Hindelooper taal en cultuur. Mocht je meer willen leren over de Hindelooper taal op een ontspannen en gezellige manier, vraag me dan gerust om mijn Skype-ID of e-mailadres. Dit is je kans om de eeuwenoude geheimen van Hindeloopen te doorgronden. Zelf blijf ik ook leren en eenieder die met mij wil deelhebben aan het avontuur om de sibillijnse Hindelooper taal en cultuur te doorgronden is welkom.

2 comments

    • It is a picture of the harbour of Hindeloopen where a distinct language is spoken by only about 300 of its inhabitants. They have their own dress and culture as well. It is definitely a place worth visiting for language, culture and beautiful tiny houses. I will visit Hindeloopen again tomorrow.

      – Dyami

      Liked by 1 person

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s