Rutiner gör det lättare att utföra hälsosamma handlingar

Skrivet av Ken Ho

Det är sunt att träna kroppen, att äta hälsosamt och att må bra. Varje handling som vi utför påverkar hur våra kroppar reagerar, vilket i sin tur har en effekt på vår vikt, stämningsläge och så vidare. Det är därför att det är så viktigt att välja förnuftigt.

Trots detta har vi begränsad energi att fatta beslut. På engelska säger man beslutsutmattning (decision fatique), vilken syftar på att vi blir utmattade av att fatta beslut. Den förmåga att besluta rationellt liknar på en muskel som blir stressad efter att ha använts för mycket. En studie visar att domare i allmän ger gynnsamma bedömningar för kriminellare i morgon, och i afton när domaren tröttar ut sig, tenderar de att ge ogynnsamma bedömningar. Det är eftersom det är bättre att göra fel genom att fängsla oskyldiga än att frikänna äkta brottslingar.

För att undvika utmattning i beslutsfattande, får man ha en rutin som består av hälsosamma handlingar. En rutin hjälper oss att utföra handlingar utan att behöva att trötta vår muskel för tänkande. Vi får nog att göra varje dag, och när vi fastnar i oändliga beslutsfattanden angående vardagssaker (mat, kroppsövningar o.s.v.), har vi ingen energi kvar för viktigare saker. Rutiner bygger upp en bas som möjliggör att vi orkar sköta andra uppgifter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s