Lärostilar är som rytmer

Skrivet av Ken Ho

I moderna tiden är det viktigt att lära sig nya saker ständigt. Därför är det nödvändigt att hitta en lärostil som bra passar ditt behov. Jag jämför lärostilar med rytmer i musik. Varje person har sin favoritlåt och varje låt har sin egen rytm. Ett kännetecken av rytmer är att de inte är entoniga genom den hela låten. Det finns höjd, djup och rörelser dem emellan. Enigt den här föreställningen får lärande ske oregelbundet men ofta nog att vara effektivt.

Det som kännetecknar varje lärorytm är att det får finnas tidsintervaller mellan upprepningar av ny information för att den ska upptas av vårt hjärna. Varje person är lite annars men det är den grundidé att det ska finnas viloperioder när man tar det lite lugnt och vänder sin uppmärksamhet till andra saker. Det här härledes av den glömma kurvan som säger att det finns optimala tidpunkter när vi ska upprepa det som vi lärt oss för att behålla informationen i långtidsminne. Att upprepa informationen för ofta ger dåligt resultat.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s