Mardröm, nattmara och mara

Skrivet av Ken Ho

Enligt de svenska akademiens ordböckerna är en mardröm en dröm med obehagligt och ängsligt innehåll. Ett likabetydande ord är nattmara. De två orden har det gemensamma ordledet mara. Det är inte slumpmässigt att den obehagliga och ängsliga drömmen som både ord tyder på har att göra med maran, en demonisk varelse som i urminnes tid tros att anta olika former när de anfaller sovande såväl i natten såsom till och med i middag.

En mara står i olika förhållande till människor. I stort sett är åstadkommande av varelsen föranlett av kvinnor för att vinna eller återvinna kärleken vid deras karlar. Detta till trots visar berättelser där maror förekommer att de antar gestalter liksom jättar och dvärgar och kan vara vackra eller fula. Människor som drabbas av maror berättar om olika känslor vid anfallande, varierande från stor smärta till upphetsning i kroppen. Hur maror upplevs av de drabbade hänger ihop med deras fysiska tillstånd, kroppsställning på sängen, sovkläder och så vidare. I några fall sägs att när sovande vaknar upp, det finns strå och ånga i sovrummen.

Marornas övernaturliga kraften berättas också i litteraturen. De nordiska gudar Æsir vill döda den maran Rán med eld, men varje gång återföds maran. Völuspá förklarar därmed varelsens odödlighet. I en annan källa berättar Circe, som frågas av Odysseus om Scilla, detsamma. Sinnesmässigt sägs att maran inte kan dö, varande evig och ondskefull –  skräck, smärta och kaos. Att kämpa mot den är i onödan. Ingen kan övervinna den. Det som man kan göra är att fly!

Makten av maror berättas av en Indo-iransk berättelse. Det fanns en gång en krigare vid namnet Keresaspa. Han var mäktig tills han träffade en häxa som hette Khnathaiti. Hon var så fin i ansikte men elak i hjärta.Genom magi gjorde hon att Keresaspa led under nattmaror och han blev hennes marionett. I den isländska sagan Heimskringla, har Vanland, kung av Sverige, gift sig med Drift. Sen lämnade han henne, och i syfte att hitta eller döda honom, skickade hon en mara med trolleri. När han sov, kom maran som bröt sina ben och kvävt honom. Han dog till sist.

Mara som konstsubjekt har fascinerat många konstnär. Henry Fuseli, en Schweizisk målare, har målat det berömda konstverket The Nightmare (nattmaran) i 1781. Sin förkärlek för fantastiska och övernaturliga ämnen har påverkat Storbritannien starkt från 1770 till 1830.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s