De austronesiska språkens språkområde och undergruppering

Skrivet av Ken Ho

Austronesiska språkfamilj har ett stort språkområde och ett stort antal  modersmålstalare. Språken pratas från Madagaska till Osterinsel och från Taiwan till Nya Zeeland. När det gäller antalet modersmålstalare, är austronesiska språkfamiljen den femte största språkfamiljen i jorden. Adjektivet austronesisk är en sammansättning av latin auster (sydvind) och grekiska nesos (ö). Namnet stämmer därför att många språk i språkfamiljen pratas på öar.

Över en tusen språk finns i den austronesiska språkfamiljen. Enligt Ethnologue. som sammanställer alla levande språk i jorden, finns det alldeles 1257 språk i familjen, varav 1236 språk tillhör en enda språkundergrupp, den Malajo polysiska språkundergruppen. De övriga 21 språken tillhör 10 olika språkundergrupper som alldeles pratas i Taiwan. Det sägs att Taiwan är det urheimat (tyska för ursprungslandet) varifrån alla andra  austronesiska språk kommer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s