Sumarr och Vetr

Skrivet av Ken Ho

Få är känt över de två gudar som härskar över årstider sommar och vinter. De heter Sumarr (sommar) och Vetr (vinter) på fornnordiska. I det samtal som asaguden Odin förde med jätte Vavtrudner, vilket nedtecknats i berättelsen Vafþrúðnismál (Sången om Vavtrudner) i den poetiska Eddan, får vi veta att Sumarrs far heter Svásuðr (Svasad) och Vetrs far heter Vindsvalr (Vindkarl).

I ett annat samtal som nedtecknats i Snorres Edda i berättelsen Gylfaginning (Den äldre Gylfes gäckande) och förs mellan en mytisk svensk kung Gylfe och tre olika gestalter av asaguden Odin i kungens synvilla, får vi veta att Sumarrs far Svásuðr är ljuv. Således nämns allt som är blitt efter honom och kallas svasligt. Tvärtom är Vetrs far Vindsval grym och kallbröstad. Således är Vetr också som hans far, grym och kallbröstad.

Vidare hittar man Sumarrs och Vetrs andra namn i Snorres Eddas Skáldskaparmál (Skaldskapens språk). Där träffar man olika kenningar som syftar på dem.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s