Vad är Finngálkn?

Skrivet av Ken Ho

Det härskar oenighet över vad en finngálkn är. I katalogen Physiologussom uppför olika arter djur och deras egenskaper, sägs finngálkn vara en Kentaur som är dels människa och dels djur. Vad för djur den andra delen egentligen är, står öppet för diskussion. I den fornnordiska sagan Hjálmþés saga ok Ölvis finns det en kreatur vid namn Vargeisa som är dels häst.  I sagan Hrólfs saga kraka finns det en kreatur vid namn Elgfróði som är dels älg.

En annan tolkning hävdar att finngálkn har att göra med trolldom som magiker utför för att anta en djurgestalt. I Örvar-Odds sagahar Grímhildr förvandlat sig till ett trolldomsväsen med en människas huvud med ett djurs bakkropp. Hon kallas också en finngálkn. I Njáls saga sägs att Torkel har dräpt en finngálkn, men det beskrivs inte närmare hur väsendet ser ut.

Överhuvudtaget torde en finngálkn handla om ett mellanväsen som består av både människa och djur och väsendet åstadkoms genom trolldom eller magi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s