Marmennill och Margygur

Skrivet av Ken Ho

Både naturväsen lever i sjön. Marmennill är sjöman på fornnordiska och Margygur är sin kvinnliga motsvarighet. Både tycks vara kunniga att ge spådom till människor. I olika sagor förekommer de. I Eyrbyggja saga (Eyrbyggarnas saga) som handlar om isländska familjers strider mot varandra under Islands kolonisering omkring 1000-talet, kommer Grímr Ingjaldsson i kontakt med en Marmennill när han fiskar. Han frågar efter ödet av sitt folk och var de skulle börja med att erövra landet. Väsendet förklarar sig bara ge råd till frågarens unga son, nämligen att de ska bosätta sig där var hästen Skalm lägger ned sig och sin bagage. Det visar sig att väsendet har rätt varför bara sonen får veta svaret. Skälet är att alla familjemedlemmar drunknar i den följande vintern, förrän bosättningen börjar. Liknande pålitlig rådgivning träffas också i sagan Hálfs saga ok háfsrekka (Sagan om Halv och sina slågsmål)där en Marmennill förutspår var pojken Selþorir ska erövra och äga land.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s