Vad är Eikþyrnir?

Skrivet av Ken Ho

Eikþyrnir är en hjort som lever på världsträdet Yggdrasil. Det fornnordiska namnet översätter man till svenska som Eiktyrner. Ordet sammanställs av eik (ek) och þyrnir (törne). Det sägs att både ordled syftar på hjortens horn. 

Djuret livnär sig av världsträdets grönska. Från sitt horn droppar vatten som ansluter sig till världsträdets brunn Hvergelmir och ger upphov till alla floder. Djuren omtalas såväl i Poetiska Edda såsom i Snorres Edda.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s