Varför är ordspråk intressanta?

Skrivet av Ken Ho

Ordspråk är förstenade formler som är användbara i särskilda situationer. Att kunna använda dem riktigt utmärker ofta en hög nivå av språkbehärskning. Utifrån en språkinlärningssynvinkel är det därför viktigt att kunna använda dem i lämpliga situationer.

Psykologiskt sett bildar ordspråk dessutom en art ramvillkor som bestämmer hur vi förstår vår konstant förändrande omvärld. Nya saker eller företeelser känns bekanta när vi omedelbart får dra slutsats vad som ska händer om vi kommer i kontakt med dem. Ordspråk innehåller och sammanfattar vad våra förfäder har upplevt vid sådana möten. Det är alltså nyttigt att få insikt i hur de skulle reagera i sådana fall. I andra ord är ordspråk en bro som överför våra förfäders kunskap till oss.

Oavsett om deras kunskap är lämplig eller inte i den moderna tiden, är vi i alla fall påverkade av de ramvillkor som ordspråk bildar. Att vara medveten av inflytandet av ordspråk är det första steget att första ett folk som pratar sitt eget språk. Folkets olika särdrag kan lätt härledas av de allmänna ordspråken.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s