Vad får man veta över Schweiz?

Skrivet av Ken Ho

Schweiz ligger i Centraleuropa och tillhör de mindre länder som finns i Europa. I ost ligger Österrike och Liechtenstein, i norr Tyskland, i syd Italien och i väst Frankrike. Österrike är känd för sin choklad, ost, klockor och så vidare. Många anser landet som en östat i Europa, därför att den strävar efter att bevara sin politiska neutralitet.

Utmärkande för Schweiz är att det finns fyra officiellt erkända språk, franska, tyska, italienska och rätoromanska. Landet består av 26 kantoner, vilket gör det förståeligt att det officiellt heter Schweiziska edsförbundet. Ursprungen till bildande av edsförbundet är att den region som vi numera kallar för Schweiz var förut i kronologiska ordning del av det romerska riket, det tysk-romerska riket och Frankrike. För att bli självständigt bildades det gamla edsförbundet i slutet av 1200 talet av tre kantoner, nämligen Uri, Schwyz och Unterwalden. Kantonen Schwyz ger upphov till namnet Schweiz för landet idag.

I stort indelas landet i tre naturregioner. När vi räknar från norr till syd, finns det Jura, Mittland och Alper. Bergkedjor finns huvudsakligen i Jura och Alper, och det sistnämnde har de högsta bergen i landet. Den störta delen av Schweiziska invånare bor i Mittland, därför att platån där är den lämpligaste att bo på. I författningen nämns ingen huvudstad, men de facto är huvudstaden Bern. Den största staden i landet är dock Zürich.

Den romantiska bilden som associeras med Schweiz är att livet på Alperna är mycket bra. Bilden härrör troligen från romanfiguren Heidi, som skapas av den Schweiziska författarinnan Johanna Spyri. Historian berättar om hur den föräldralöst barn Heidi anförtros till morfar Alpöhi som lever på alperna. Hon uppväxer där lycklig, men sen får hon bo i städer. I städerna trivs hon inte och det påminner henne hur livet på alperna är mycket bättre. När hon är tillbaka på alperna, vill hon erbjuda också sin väninna Klara som Heidi lärde känna i städerna att bo på alperna. Klara kan inte åka men olika upplevelser på alperna gör att hon slutligen lyckas att åka till fots.

Jag tror att varje besökare av Schweiz får vandra lite på de Schweiziska bergen, eftersom bergkedjor och glaciärer i Schweiz är världsberömda. Grindelwald, Faulhorn, Wildhaus, Aletschgletscher och så vidare är bra bestämningsorter. På alperna finns det också många gamla traditioner kvar. Invånare på alperna spelar Schwyzerörgeli (ett instrument), blåsa i den stora Alphornen och till och med sjunga från det ena berget till det andra berget för kommunikationens skäll. Allt detta är värt att uppleva!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s