Hur bildar floder dalar?

Skrivet av Ken Ho

Dal och flod har mycket att göra med varandra. Dalar kan förekommer genom geologisk aktivitet när jordplattor stöter samman, vilket ger upphov till sprickdalar. Dessutom heter en annan typ av dalar erosionsdalar eller floddalar, som uppstår genom den avdragande kraften av rinnande floder.

Det finns olika typer av floddalar med olika längd, bredd och djup. Flodens flodhastighet, temperatur, vittring, isbildning u.m. spelar stora roller i att bestämma dalarnas utseende. Allmänt sett bildas en ravin där var floder flyter snabbt, vilket innebär att landformation är ofta brant. Sådana dalgånger bildas ofta nära flodskälla, därför att vattendrag är snabbt och hastigt. Således är flodbädd eroderas, medan dalväggar inte skadas. Det material som floder medför flyttas också bort. Allt detta leder till att dalgången är lodrät och dalväggar är branta.

Tvärtom bildas kanjoner nära flods ända. Där flyter floden mindre snabbt och flodbädd eroderas mindre, medan dalväggar eroderas mer. Materialet samlas också ihop på flodens botten. Allt Detta gör att dalgången antar U-former.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s