Furstendömet Liechtenstein

Skrivet av Ken Ho

Landet Liechtenstein är mycket märkligt. För det första är det en inlandsstat som i sin tur omges av andra inlandsstater. Det är den sjätte minsta staten i världen. I ost ligger Österrike och i väst ligger Schweiz som skiljs från Liechtenstein av en del av Rhen kallad för Alpenrhein.

Geografiskt sett kan landet uppdelas i två delar, det upplandet och det underlandet. Därför att det i väst och syd finns höga berg, medan det i norr och i öst finns platta marker, är underlandet mer befolkat än upplandet. Det högsta berget i landet är Grauspitz som är 2599 meter över havet högt.

Landet är ett furstendöme som grundas på principen av konstitutionell monarki. Det betyder att både folket och det nuvarande furstehuset deltar i landets beslutsfattande med likadan befogenhet. Landets huvudstad är Vaduz, men den ort som är med det mesta folket är Schaan.

Märkligt är också hur mycket Liechtenstein samarbetar med sin grannlandet Schweiz. Så får det Liechtensteinska folket under mera besöka högskola och sjukvård i Schweiz. Schweizisk Franc är den använda valutan i Liechtenstein, även om regeringen har förr utgivit sin egna Franc.

Den Alpenrhein som utgör statsgränsen mellan Schweiz och Liechtenstein har använts för olika mål. Så finns det kraftverket Liechtensteinische Kraftwerke med sin sits i Schaan vilket helt ägs av landets regering. Målet är att omvandla Rhens ström till elektrisk kraft. Ett annat sätt att utnyttja vattnet är att göra kanjonering (canyoning på engelska). Så samlar sig människor med flytväst på nära den högre punkten av Rhen för att sen strömma nedåt i sina kanjoner

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s