Varför är det viktigt att uttrycka uppskattning?

Skrivet av Ken Ho

Många betraktar uppskattning som formalitet som upphör när man känner en annan närmare. “Jag har känt honom/henne länge nog att inte behöva vara så hövlig varje ögonblick”, säger man. Det är sant att den förmåga att kritiseras utan att reagera häftigt är ett kännetecken att vänskapen är för stark att förstöras. Men denna förmåga får inte överskattas.

Man gör det fel när man förbrukar en annans förmåga att få kritik utan att akta på hur många av denna finns kvar. Ibland är vi så bekväma i vårt förhållande att vi inte känner till längre att vi överskrider en annans gräns. Problem uppstår då och vi undrar vad som har gått fel.

Det är viktigt alltså att uttrycka vår uppskattning regelbundet gentemot vår familj, vänner och andra viktiga personer i våra liv. Och denna uppvärdering får vara uppriktig och får inte låta sarkastiskt. En kinesiskt ordspråk påminner oss varför. Géisóbātyuhk, mahtsīyūyàhn. Detta betyder ungefär att du får inte ge andra vad du inte vill ha. I sin tur betyder det också att när vi vill vara uppskatta, vi får uppvärdera andra.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s