Nyfikenhet är huvudingrediensen till framgång

Skrivet av Ken Ho

Barn är alltid nyfikna över allt. De ställer frågor till föräldrar varför saker är så som de är. Det är underligt hur mycket barn uppnår i de första levnadsåren. Undersökning visar att barn redan kan yttra sig med ett ord i de första fem eller sex månaderna och de kan formulera sammansättningar ur två eller tre ord sedan det andra levnadsåret. Förrän de aktivt pratar, lyssnar de på samtal i omgivningen med nyfikenhet. Det visar sig att barn lär sig bättre när de inte tillrättavisas. Deras språkförmåga utvecklar sig bättre när de får lyssna med i bakgrunden.

Dessutom visar det sig att det är viktigare för lärande att vara fri än att vara övervakat. Förvisso är det bra när man får råd om saker bättre kan göras, men rådgivning får ske frivilligt och rådtagare får inte störa sig över den. Om detta tyvärr är fallet, är det bättre att vara fri och att göra saker på sitt egna tempo. Man lär sig mer och grundligare när man är fri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s