Det är kul att studera släktspråk

Skrivet av Ken Ho

Att studera släktspråk ger insikt i den gemensamma historiska utvecklingen som de genomgått. Det liknar i själva verket på en familjesaga. Trots att alla syskon härstammar från desamma föräldrar, utvecklar varje syskon sin egen personlighet. De alla har densamma bas, men det förhindrar dem inte att gå sin egen väg när de växer upp.

En av mina favoritforskningar är att jämföra ordförrådet som varje släktspråk förfogar över. Det är kul att se hur syskonen (om vi fortsätter med den familjemetaforen) förstår under detsamma ord olika begrepp. Det handlar om arvord som betyder olika saker under olika släktspråk.

Till exempel betyder stoer på nederländska tuff på svenska, och stur på tyska betyder omedgörlig. Hur det kommer att stor på svenska har att göra med storlek, iakttagande att liknande ord på olika släktspråk får olika betydelser, är en gåta.

I några fall bortfaller inhemska ord till förmån för chicka varianter. Därmed är de ursprungliga ord som sedan urminnes använts av alla syskon i familjen ersatta. Ett exempel är ordet fönster. Nederländska venster, tyska Fenster. De alla är lånord som kommer från latin fenestra. Tvärtom säger engelsman ändå window, vilket härstammar från fornordiska vindauga. Översatt till svenska skulle det heta vindöga.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s