En kort beskrivning av Sverige

Skrivet av Ken Ho

Sverige ligger i den skandinaviska halvön och befinner sig således i norra Europa. Halvön får sitt namn ur fjällkedjan Skanderna, som ligger i i västra Sverige och skiljer landet från Norge. I nordost förbinds Sverige med Finland och i sydväst ligger Danmark. Omkring Sverige ligger olika sjöar. Medurs befinner sig Bottenviken, Bottenhavet, Östersjön, Öresund, Kattegatt och Skagerrak omkring landet. Därmed fungerar Sverige liksom en önation, vilket gör att landet redan tidigt varit beroende av sjöfart för handel och transport. Sjöarna spelar också stor rol i landets tempererat klimat, vilket är ovanligt i norra länder.   

Sverige är det femte största landet i Europa. Det högsta berget heter Kebnekaise, som är över 2.000 meter över havet. I stort får landet uppdelas i tre stora landsdelar, nämligen Norrland, Svealand och Götaland. Människor koncentrerar sig i södra Sverige, vilket gör att befolkningstäthet är större i Götaland än andra landsdelar. Administrativt uppdelas landet i 21 län, där varje har sin egen styrelse. 

Sverige är en konstitutionell monarki med parlamentarisk demokrati, vilket betyder att kungen verkligen inte har makt och har bara ceremoniell funktion. Markten ligger i parlamentet som är representeras av riksdagen i Sverige. Sedan 1971 finns det bara enkammarriksdag. 

Sedan 1971 finns det bara enkammarriksdag, vilken är styrs av regeringen. Riksdagen och regeringen står i nära förhållande med varandra. För regeringsbildande varje valår föreslår talmannen för det första statsminister, vilken är godkänd av riksdagsledamöter. Sen väjer statsministern ledamöter för regeringen, vilken återigen godkänns av riksdagen. I sin tur sammansätts riksdagen av ledamöter som valts av Sveriges väljare. Alla medborgare över 18 år får delta i riksdagsvalet. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s