Vad är en spökman på kantonesiska?

Skrivet av Ken Ho

För västerländska turister som besöker Hongkong, skulle det ha förekommit att höra man prata över spökmän i deras tillvaro. Vanligtvis säger man det inte när man tilltalar västerlänningar. Snarare handlar det om en beteckning för att utmärka någon som skiljer sig åt genom sin utseende.

För att förstår vad som menas med beteckningen spökman gwáilóu, får vi kolla på andra kantonesiska ordspråk som använder begreppet spök gwái. I många fall används ordet som förstärkning. Till exempel, Léihjoumātgwái? (Vad gör du i himlens namn?), jónggwáilo! (fyfan!). Förutom dess förstärkande funktion som satsadverb, kan ordet gwái också tjäna som ett substantiv för att beteckna icke-människor. Till exempel, Yáuhchínsáidākgwáitēuimòh (när du är rik, kan du få till och med spöken arbeta för dig), gwáisihklàih (Du prata såsom ett spöke äter jord. D.v.s. att du pratar mycket slarvigt och otydligt.).

Några anser att beteckningen spökman är nedsättande, men jag håller inte med på detta ansikte. Jag tycker snarare att det handlar om åtskillnaden mellan människor och icke-människor, vilket är ju så vanligt under varje folk i världen. Till exempel nämner amerikanska indianen sig ofta som folketoss eller helt enkelt människor. Denna stammar anser att de är de enda människor som består i världen och andra väsen är antingen djur eller främmande vidunder. Förstås är det lätt att övergå från den här binära klassificeringen till fullkomlig fientlighet. Men det är inte det enda möjliga utslaget. Uppdelningen mellan människor och icke-människor, vilken är så vanlig i världens olika folkgrupper, kan också leda till bättre behandling. Ur en ren språkvetenskaplig synvinkel anser jag begreppet spökman alltså som ett vanligt folkligt drag för att förstå vad eller vem som tillhör vår grupp och vad eller vem som inte.

4 comments

  • Tack för kommentaren!

   Ordet 聻 jihm är en jargong och befinner sig inte i vardagliga samtal. Enligt den berömda ordboken Kangxi ordboken som beställts av den fjärde kejsaren av Qingdynastin och färdigställts i år 1716, är 聻 det som spöken blir efter att de dör.

   Citat ur Kangxi ordboken: “…又《五音集韻》子役切,音積。人死作鬼,人見懼之。鬼死作聻,鬼見怕之。若篆書此字貼於門上,一切鬼祟遠離千里。…”

   Kort sagt, när en 人 yàhn (en människa) dör, blir han 鬼 gwái (ett spöke) och när 鬼 gwái (ett spöke) dör, blir han en 聻 jihm (ett spökes spöke).

   Hoppas att ha svarat på din fråga!

   Like

  • Tjena Chinaman Creek!

   Jättefint att du gillar svaret och stor tack för din önskan! Förvisso ska jag skriva mer om Hongkong kultur. Språket ska dock behandlas senare!

   Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s